සාරාංශයඡායාරූප
Joe Abeywickrama
ජෝ අබේවික්‍රම
1933 - 2011
79.24842226047
79% |   3486  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

අන්තර්ජාතික සම්මාන
1Best Actor
Singapore International Film Festival - 1999
Singapore

 
සම්මාන

1 For Best Performances

2 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1965
ගැටවරයෝ

2 Best Actor

2වන එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල 1965
ගැටවරයෝ

3 Best Actor

3 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1966
සාරවිට

4 Favourite CharactorCharactor : Saraiyya

3 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1966
සාරවිට

5 Best Actor

1වන ස්වර්ණ සංඛ සම්මාන උළෙල 1966

6 Best Actor

1වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1968
සැඩොල් කඳුළු

7 Best Actor

4වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1971
තුන්මන් හන්දිය

8 Favourite Co Actor54,218

3 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1972

9 25 Years Best Perfomance

3 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1972

10 Best Actor [2nd]

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
වැලිකතර

11 Actor - Most Number of Films [2nd]

4 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1974

12 Best Actor

6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
බඹරු ඇවිත්

13 Merit Award

1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
බඹරු ඇවිත්

14 Best Supporting Actor

2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
වසන්තයේ දවසක්

15 Best Actor

3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
සිරිබෝ අයියා

16 Best Actor

8වන OCIC සම්මාන උළෙල 1981
දඬු මොනරා

17 Best Actor

4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
බද්දේගම

18 Best Actor

10 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1982
බද්දේගම

19 Best Actor

5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
මලට නොඑන බඹරු

20 Best Actor

11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
මලට නොඑන බඹරු

21 Best Actor

10වන OCIC සම්මාන උළෙල 1983
මලට නොඑන බඹරු

22 "Ranathisara" Award

14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986

23 Best Actor

9වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1987
පූජා

24 Best Actor

15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

25 Best Actor

14වන OCIC සම්මාන උළෙල 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

26 "Swarna Sinha" Award

9වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1987

27 Best Supporting Actor

19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
පාලම යට

28 Best Actor

20 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1992
ගොළු මුහුදේ කුනාටුව

29 Best Actor

19වන OCIC සම්මාන උළෙල 1992
ගොළු මුහුදේ කුනාටුව

30 Best Actor

21 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1993
උමයන්ගනා

31 Best Performance Award

20වන OCIC සම්මාන උළෙල 1993
උමයන්ගනා

32 Best Actor

5වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1993
උමයන්ගනා

33 Best Actor

11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
බිතු සිතුවම්

34 Best Supporting Actor

8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
බිතු සිතුවම්

35 Best Actor

25 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
බිතු සිතුවම්

36 Best Supporting Actor

13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
තීර්ථ යාත්‍රා

37 Best Actor

27 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2002
පුරහඳ කළුවර

38 Best Actor

27වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි

39 Best Actor

28වන OCIC සහ UNDA සම්මාන උළෙල 2002
පුරහඳ කළුවර

40 Best Actor (Rajatha Sammana)

36th SIGNIS Awards
ධීවරී
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සරදම
නළුවා
1957
2අවිශ්වාසය
නළුවා
1959
3ශ්‍රී 296
ප්‍රධාන නළුවා
1959
4ගැහැණු ගැට
නළුවා
1959
5සිරිමලී
නළුවා
1959
6නළඟන
නළුවා
1960
7පිරිමියෙක් නිසා
නළුවා
1960
8දරුවා කාගේද
නළුවා
1961
9රන්මුතු දූව
නළුවා
1962
10දේව සුන්දරී
ප්‍රධාන නළුවා
1962
11වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
නළුවා
1963
12දීපශිකා
නළුවා
1963
13හෙට ප්‍රමාද වැඩියි
නළුවා
1964
14ගැටවරයෝ
නළුවා
1964
15සුභ සරණ සැප සිතේ
නළුවා
1964
16සිතක මහිම
නළුවා
1964
17චන්ඩියා
නළුවා
1965
18සතුටයි කඳුළුයි
නළුවා
1965
19සාරවිට
ප්‍රධාන නළුවා
1965
20හිතට හිත
නළුවා
1965
21අල්ලපු ගෙදර
ප්‍රධාන නළුවා
1965
22සත පනහ
නළුවා
1965
23ස්වීප් ටිකට්
ප්‍රධාන නළුවා
1965
24ළඳක මහිම
නළුවා
1965
25සැඟවෙන සෙවනැල්ල
ප්‍රධාන නළුවා
1966
26සැනසුම කොතනද
නළුවා
1966
27මහදැන මුත්තා
ප්‍රධාන නළුවා
1966
28ඇතුල්වීම තහනම්
නළුවා
1966
29සීගිරි කාශ්‍යප
නළුවා
1966
30කපටිකම
ප්‍රධාන නළුවා
1966
31පරසතු මල්
නළුවා
1966
32සොරුන්ගෙත් සොරු
නළුවා
1967
33මනමාලයෝ
නළුවා
1967
34දරු දුක
නළුවා
1967
35සැඩොල් කඳුළු
ප්‍රධාන නළුවා
1967
36පුංචි බබා
ප්‍රධාන නළුවා
1968
37අක්ක නගෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1968
38ඇමතිකම
ප්‍රධාන නළුවා
1968
39දහසක් සිතුවිලි
ප්‍රධාන නළුවා
1968
40ආදරවන්තයෝ
නළුවා
1968
41අටවැනි පුදුමය
ප්‍රධාන නළුවා
1968
42සෙනෙහස
ප්‍රධාන නළුවා
1969
43ඔබ නැති නම්
ප්‍රධාන නළුවා
1969
44නාරිලතා
ප්‍රධාන නළුවා
1969
45හරි මග
ප්‍රධාන නළුවා
1969
46බඩුත් එක්ක හොරු
නළුවා
1969
47උතුම් ස්ත්‍රිය
ප්‍රධාන නළුවා
1969
48ප්‍රවේසම්වන්න
නළුවා
1969
49පාරා වළලු
නළුවා
1969
50පැන්චා
ප්‍රධාන නළුවා
1969
51රෝමියෝ ජුලියට් කතාවක්
නළුවා
1969
52ලක්ෂෙට කොඩිය
ප්‍රධාන නළුවා
1970
53තෙවන
නළුවා
1970
54තුන්මන් හන්දිය
ප්‍රධාන නළුවා
1970
55සීයේ නෝට්ටුව
ප්‍රධාන නළුවා
1971
56වැලිකතර
නළුවා
1971
57හාරලක්ෂය
ප්‍රධාන නළුවා
1971
58වීදුරු ගෙවල්
ප්‍රධාන නළුවා
1972
59මාතර ආච්චි
ප්‍රධාන නළුවා
1973
60තුෂාරා
නළුවා
1973
61සදහටම ඔබ මගේ
නළුවා
1973
62කල්‍යාණි ගංගා
ප්‍රධාන නළුවා
1974
63ඔන්න බබෝ බිල්ලෝ එනවා
ප්‍රධාන නළුවා
1974
64සූරයා සූරයාමයි
නළුවා
1975
65රත්තරන් අම්මා
නළුවා
1975
66තරංගා
නළුවා
1975
67සිකුරුලියා
නළුවා
1975
68සධානා
නළුවා
1975
69කළු දිය දහර
නළුවා
1975
70දෑස නිසා
ප්‍රධාන නළුවා
1975
71වාසනා
නළුවා
1976
72මඩොල් දූව
නළුවා
1976
73කොළඹ සන්නිය
නළුවා
1976
74උන්නත් දාහයි මලත් දාහයි
නළුවා
1976
75ඔන්න මාමේ කෙල්ල පැනපි
නළුවා
1976
76හිතුවොත් හිතුවාමයි
නළුවා
1977
77යලි ඉපදේ
ප්‍රධාන නළුවා
1977
78සිරිපාල හා රන් මැණිකා
නළුවා
1977
79ගැහැණු ළමයි
නළුවා
1978
80සිරිපතුල
ප්‍රධාන නළුවා
1978
81සෙලීනාගේ වලව්ව
නළුවා
1978
82සරා
නළුවා
1978
83වීර පුරන් අප්පු
නළුවා
1978
84බඹරු ඇවිත්
නළුවා
1978
85සැලි
නළුවා
1978
86කුමර කුමරියෝ
නළුවා
1978
87සඳ වට රන් තරු
නළුවා
1978
88අහසින් පොලවට
නළුවා
1978
89ජීවන කඳුළු
නළුවා
1979
90හිඟන කොල්ලා
නළුවා
1979
91රජ කොල්ලෝ
නළුවා
1979
92වසන්තයේ දවසක්
නළුවා
1979
93පින්හාමි
ප්‍රධාන නළුවා
1979
94විසිහතර පැය
ප්‍රධාන නළුවා
1979
95හරි පුදුමයි
නළුවා
1979
96ටක් ටික ටුක්
නළුවා
1980
97ජෝඩු වළලු
ප්‍රධාන නළුවා
1980
98එක්ටැම් ගේ
නළුවා
1980
99සීතා
ප්‍රධාන නළුවා
1980
100ආදර රත්නේ
නළුවා
1980
101සිරිබෝ අයියා
ප්‍රධාන නළුවා
1980
102බඹර පහස
නළුවා
1980
103දඬු මොනරා
ප්‍රධාන නළුවා
1980
104මුවන් පැලැස්ස 2
නළුවා
1980
105පාර දිගේ
නළුවා
1980
106සිංහබාහු
ප්‍රධාන නළුවා
1980
107කෝලම්කාරයෝ
නළුවා
1981
108රංගා
නළුවා
1981
109බද්දේගම
නළුවා
1981
110සයුරු තෙර
නළුවා
1981
111සොල්දාදු උන්නැහේ
ප්‍රධාන නළුවා
1981
112සතර පෙර නිමිති
නළුවා
1981
113සතර දිගන්තය
ප්‍රධාන නළුවා
1981
114තණ ගිරවී
නළුවා
1982
115වතුර කරත්තය
නළුවා
1982
116මේජර් සර්
ප්‍රධාන නළුවා
1982
117කැලැ මල්
නළුවා
1982
118මලට නොඑන බඹරු
ප්‍රධාන නළුවා
1982
119රේල් පාර
ප්‍රධාන නළුවා
1982
120පියා සහ දරුවෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1982
121කඩවුණු පොරොන්දුව (නව)
නළුවා
1982
122රන් මිනි මුතු
නළුවා
1983
123සඳමලී
නළුවා
1983
124සුමිතුරෝ
නළුවා
1983
125නිළියකට පෙම් කලෙමි
ප්‍රධාන නළුවා
1983
126සමුගනිමි මා සැමියනි
නළුවා
1983
127සුබෝධා
ප්‍රධාන නළුවා
1983
128මුවන් පැලැස්ස 3
නළුවා
1983
129මොණරතැන්න 2
නළුවා
1983
130මුහුදු ලිහිණි
නළුවා
1983
131ශිරානි
නළුවා
1984
132තාත්තයි පුතයි
නළුවා
1984
133පොඩි රාලහාමි
නළුවා
1984
134සසර චේතනා
නළුවා
1984
135වදුල
නළුවා
1984
136හිම කතර
නළුවා
1984
137සහෝදරියකගේ කතාව
ප්‍රධාන නළුවා
1984
138සුද්දිලාගේ කතාව
නළුවා
1985
139මල්දෙනියේ සිමියොන්
ප්‍රධාන නළුවා
1986
140දෙව්දුව
නළුවා
1986
141පූජා
ප්‍රධාන නළුවා
1986
142ආදර හසුන
ප්‍රධාන නළුවා
1986
143ආදර හසුන
නළුවා
1986
144විරාගය
නළුවා
1987
145රස රහසක්
නළුවා
1988
146අංගුලිමාල
නළුවා
1988
147පාලම යට
නළුවා
1990
148ගොළු මුහුදේ කුනාටුව
ප්‍රධාන නළුවා
1991
149චෙරියෝ ඩොක්ටර්
නළුවා
1991
150ස්ත්‍රී
ප්‍රධාන නළුවා
1991
151උමයන්ගනා
ප්‍රධාන නළුවා
1992
152අඹු සැමියෝ
ප්‍රධාන නළුවා
1994
153චෙරියෝ කැප්ටන්
නළුවා
1995
154අවරගිර
ප්‍රධාන නළුවා
1995
155හිත හොඳ ගැහැනියක්
නළුවා
1996
156ලොකු දුව
නළුවා
1996
157චෙරියෝ ඩාලින්
ප්‍රධාන නළුවා
1996
158බිතු සිතුවම්
ප්‍රධාන නළුවා
1996
159සුදු අක්කා
ප්‍රධාන නළුවා
1997
160විමුක්ති
නළුවා
1998
161තීර්ථ යාත්‍රා
නළුවා
1999
162සරෝජා
නළුවා
2000
163රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
නළුවා
2000
164පුරහඳ කළුවර
ප්‍රධාන නළුවා
2001
165අස්වැසුම
ප්‍රධාන නළුවා
2001
166මිස් ලංකා [ සම නිෂ්පාදන ]
නළුවා
2002
167අලිමංකඩ
නළුවා
2009
168ටිකිරි සුවඳ
ප්‍රධාන නළුවා
2010
169මහින්දාගමනය
නළුවා
2011
170ධීවරී
ප්‍රධාන නළුවා
2011
171සෙල්වම්
නළුවා
2011
172ප්‍රතිරූ
නළුවා
2012
173අබිනික්මන
නළුවා
2013

ළඟදීම

1පීටර් ඔෆ් ද එලිෆන්ට්
ප්‍රධාන නළුවා
ජීවදත්ත

Deshabandu Gammana Patabendige Don John "Joe" Abeywickrama (Sinhala:ජෝ අබේවික්‍රම) (22 June 1927 – 21 September 2011), known as Joe Abeywickrama, was a Sri Lankan actor. He began acting in 1955 and achieved fame as a comedic actor. Since 1965, Abeywickrama has also done dramatic roles.

He has won 18 Sarasavi Awards and Presidential Awards. At the 1999 Singapore International Film Festival, Abeywickrama won a Silver Screen Award for Best Asian Actor for his portrayal of a grieving father in Pura Handa Kaluwara (English: Death on a Full Moon Day), a first for a Sri Lankan. He is considered by many to be the finest character actor the country has produced

He is also widely known as a Crowned king of Sri Lankan cinema history and he was the second to die of the three crowned cinema heroes. (the first cinema king to die was Gamini Fonseka and last of three to die was Tony Ranasinghe. He is the first Sri Lankan actor to ever participated for Filmfare Film Festival, where he participated in 1966.

EARLY LIFE


Gammana Patabendige Don John "Joe" Abeywickrama was born in Lellopitiya (near Ratnapura), Sri Lanka and grew up in a rural area. He was the eldest of four children. His surroundings instilled in him a strong appreciation of nature and hard work.

Abeywickrama graduated from St. Aloysius' College and Sivali Central College in Ratnapura. In the 1940s he settled in Colombo and started working for Sirisena Wimalaweera's studio Nawajeewana. Initially limited to doing office chores, Abeywickrama eventually became involved in films screened in Ratnapura by the studio. He made contacts with film industry insiders while with the studio, and on his leave obtained a role in Devasundari.

FILM ACTOR


Abeywickrama has acted in more than 150 films and began his acting career in stage plays and made his film acting debut in ‘Devasundari’ in 1955.[3] Abeywickrama's first notable role was in Saradama as an eccentric police officer who collected ants. He obtained the role with the help of his friend Florida Jayalath and considers it to be his first real role and a turning point in his career. After Saradama Abeywickrama was in demand as a comedic actor.

Abeywickrama began taking more dramatic roles with Shesha Palihakkara's Saravita, an award-winning film. With D. B. Nihalsinghe's Welikathara Abeywickrama continued in this field. In the 1971 film he portrays the stern Goring Mudalali. He also starred in Mahagama Sekera's Tun Man Handiya in 1970.

AUTHOR


Abeywickrama published his first novel Maha Bambata Muhunu Dekai in 1972.

 
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS