සාරාංශයඡායාරූප
Sunethra Sarachchandra
සුනේත්‍රා සරච්චන්ද්‍ර
59.284210526316
59% |   475  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සමාජ මාධ්‍ය

 
සම්මාන

1 Best Supporting Actress

16 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1988
විරාගය

2 Best Performance Award

15වන OCIC සම්මාන උළෙල 1988
විරාගය

3 Best Supporting Actress

18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
කැඩපතක චායා

4 Best Performance Award

17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
කැඩපතක චායා

5 Best Supporting Actress

2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

6 Best Supporting Actress

19 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1991
පාලම යට

7 Best Performance Award

18වන OCIC සම්මාන උළෙල 1991
පාලම යට

8 Best Supporting Actress

3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
කැඩපතක චායා

9 Best Supporting Actress

3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 2
පාලම යට
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අනුපමා
නිළිය
1978
2පළගැටියෝ
නිළිය
1979
3වසන්තයේ දවසක්
නිළිය
1979
4පාර දිගේ
නිළිය
1980
5සුද්දිලාගේ කතාව
නිළිය
1985
6විරාගය
නිළිය
1987
7සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
නිළිය
1988
8කැඩපතක චායා
නිළිය
1989
9පාලම යට
නිළිය
1990
10අමාන්තය
ප්‍රධාන නිළිය
1996
11තහනම් ගහ
නිළිය
2002

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අමාන්තය
නිෂ්පාදනය
1996
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS