සාරාංශය
Pradeep Senanayaka
59.9
60% |   200  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

1Best Supporting Actor
27 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2002
කිනිහිරියා මල්
2For Best Performances
30 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2005
ආදරණීය වස්සානය
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සෙයිලම
නළුවා
1995
2විසිදැල
නළුවා
1997
3මන්දාකිනි
නළුවා
1999
4කිනිහිරියා මල්
නළුවා
2001
5සලෙළු වරම
නළුවා
2002
6ආදරණීය වස්සානය
නළුවා
2004
7තාරකා මල්
නළුවා
2007
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS