සාරාංශය
Anura Bandara Rajaguru
අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු
70.144927536232
70% |   552  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අහිංසා
නළුවා
1987
2එකදා වැහි
නළුවා
1994
3150 මුල්ලේරියාව
නළුවා
1994
4තුන්වෙනි ඇහැ
නළුවා
1996
5බහු බූතයෝ
නළුවා
2002
6භේරුණ්ඩ පක්ෂියා
නළුවා
2006
7මගෝ ඩිගෝ ඩයි
නළුවා
2010
8කේ සේරා
නළුවා
2014
9සිංග මචං චාලි
නළුවා
2015
10පත්තිනි
නළුවා
2016
11මායා (නව)
නළුවා
2016
12කුසල්
නළුවා
2018
13President Super Star
නළුවා
2019

තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1නැති බැරි ටාසන්
සංස්කරණය
2019

ළඟදීම

1විසුරුණු මල් පෙති
නළුවා
2භගිනි
නළුවා
3වස්දඬුරාවය
නළුවා
4කරදිය
නළුවා
5Anda Nimdam
නළුවා
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS