සාරාංශය
Bandula Suriyabandara
බන්දුල සුරියබණ්ඩාර
58.926174496644
59% |   298  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

1පාරා වළලු
නළුවා
1969
2නිම් වළල්ල
නළුවා
1970
3වන රාජා
නළුවා
1972
4දෑස නිසා
නළුවා
1975
5සඳමඩල
නළුවා
1994
6පවන රළුවිය
නළුවා
1994
7අරගලය
නළුවා
1994
8අවරගිර
නළුවා
1995
9රඹා සහ මධු
නළුවා
1997
10කිනිහිරියා මල්
නළුවා
2001
11තහනම් ගහ
නළුවා
2002
12ජූලියා
නළුවා
2009
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS