සාරාංශය
K. Gunaratnam
කේ. ගුණරත්නම්
60
60% |   322  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

සම්මාන

1Best Producer
2වන එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල 1965
ධීවරයෝ
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සුජාතා
නිෂ්පාදනය
1953
2වරද කාගේද
නිෂ්පාදනය
1954
3රදල පිළිරුව
නිෂ්පාදනය
1954
4දොස්තර
නිෂ්පාදනය
1956
5දුප්පතාගේ දුක
නිෂ්පාදනය
1956
6සූරයා
නිෂ්පාදනය
1957
7වනමෝහිනි
නිෂ්පාදනය
1958
8සංදේශය
නිෂ්පාදනය
1960
9වීර විජය
නිෂ්පාදනය
1960
10අදට වැඩිය හෙට හොඳයි
නිෂ්පාදනය
1963
11උඩරට මැණිකේ
නිෂ්පාදනය
1963
12ධීවරයෝ
නිෂ්පාදනය
1964
13චන්ඩියා
නිෂ්පාදනය
1965
14අල්ලපු ගෙදර
නිෂ්පාදනය
1965
15ඔබ දුටු දා
නිෂ්පාදනය
1966
16සූර චව්රයා
නිෂ්පාදනය
1967
17අටවැනි පුදුමය
නිෂ්පාදනය
1968
18ලක්ෂෙට කොඩිය
නිෂ්පාදනය
1970
19ආත්ම පූජා
නිෂ්පාදනය
1970
20හොඳයි නරකයි
නිෂ්පාදනය
1973
21අප්සරා
නිෂ්පාදනය
1978
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS