තොරතුරුඡායාරූප
Eka Hitha / එක හිත
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 412
නිකුත් වූ දිනය : 1979-07-20
58.34808259587
58% |   678  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Eka Hitha / එක හිත
චිත්‍රපට අංකය : 412
නිකුත් වූ දිනය : 1979-07-20
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය

ප්‍රධාන නළුවා : ටෝනි රණසිංහ

ප්‍රධාන නළුවා : විජය කුමාරතුංග

ප්‍රධාන නිළිය : K.M.T. Ariyapala

ප්‍රධාන නිළිය : ශ්‍රියානි අමරසේන

නිෂ්පාදනය : Siril Widanagama Arachchi

 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Siril Widanagama Arachchi
සහාය නිෂ්පාදනය
Padma Widanagama Arachchi
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS