තොරතුරුකතාව
Prathirawaya / ප්‍රතිරාවය
[ ]
තිරගත වීමට නියමිතයි
59.641185647426
60% |   1282  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Prathirawaya / ප්‍රතිරාවය
තිරගත වීමට නියමිතයි
වර්ගය : වෘතාන්ත්‍ර

අධ්‍යක්ෂණය : ජයන්ත දාස් පෙරේරා

නිෂ්පාදනය : ජයන්ත දාස් පෙරේරා

 
විස්තරය

 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS