තොරතුරු
Re Ru / රෑ රූ
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 888
නිකුත් වූ දිනය : 1999-02-19
59.954954954955
60% |   444  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Re Ru / රෑ රූ
චිත්‍රපට අංකය : 888
නිකුත් වූ දිනය : 1999-02-19
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :

අධ්‍යක්ෂණය : ජයසේකර අපොන්සු

නිෂ්පාදනය : Dharmasena Marawila

නිෂ්පාදනය : Ranjith Jayasuriya

නිෂ්පාදනය : Dharmasena Dehiwala

නිෂ්පාදනය : Jayarathna Pallepitiya

නිෂ්පාදනය : Mohomad falil

නිෂ්පාදනය : Theja Weerasuriya

නිෂ්පාදනය : G. Mampitiya

නිෂ්පාදනය : Thilak Hettiarachchi

සම්මාන

   FOR ARTISTS


1Best Performance Award
3වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1996
ජයසේකර අපොන්සු
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
ජයසේකර අපොන්සු
නිෂ්පාදනය
Dharmasena Marawila
නිෂ්පාදනය
Dharmasena Dehiwala
නිෂ්පාදනය
Jayarathna Pallepitiya
නිෂ්පාදනය
Mohomad falil
නිෂ්පාදනය
Theja Weerasuriya
නිෂ්පාදනය
G. Mampitiya
නිෂ්පාදනය
Thilak Hettiarachchi
නිෂ්පාදනය
Ranjith Jayasuriya

අමතර ශිල්පින්

ත්‍රිමාණ සජීවීකරණය
ජයසේකර අපොන්සු
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS