සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
B.A.W. Jayamanne
බි.ඒ.ඩබ්ලිව්. ජයමාන්න
1908 - 1965
59.1431670282
59% |   1844  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

B.A.W. Jayamanne බි.ඒ.ඩබ්ලිව්. ජයමාන්න
Bernard Aloysius Wanniarachchi Jayamanne
 • උපන්දිනය : 1908 May 02
 • විපත : 1965 February 16
 • සම්මාන

  1Favourite Actor [3rd] 5,237
  දිනමිණ රඟමඬල 1956
  2Best Actor
  1 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1956
  කැලැ හඳ
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1කඩවුණු පොරොන්දුව
  ප්‍රධාන නළුවා
  1947
  2කපටි ආරක්ෂකයා
  නළුවා
  1948
  3වැරදුනු කුරුමානම
  ප්‍රධාන නළුවා
  1948
  4පෙරලෙන ඉරණම
  නළුවා
  1949
  5හදිසි විනිශ්චය
  ප්‍රධාන නළුවා
  1950
  6සැඟවුණු පිළිතුර
  නළුවා
  1951
  7උමතු විශ්වාසය
  නළුවා
  1952
  8කැලැ හඳ
  ප්‍රධාන නළුවා
  1953
  9අයිරාංගනී
  ප්‍රධාන නළුවා
  1954
  10මතබේදය
  ප්‍රධාන නළුවා
  1955
  11දෛව විපාකය
  ප්‍රධාන නළුවා
  1956
  12වනලිය
  ප්‍රධාන නළුවා
  1958
  13හදිසි විවාහය
  ප්‍රධාන නළුවා
  1959
  14ජීවිත පූජාව
  ප්‍රධාන නළුවා
  1961
  15මංගලිකා
  ප්‍රධාන නළුවා
  1963
  16මගුල් පෝරුව
  ප්‍රධාන නළුවා
  1967

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1කඩවුණු පොරොන්දුව
  කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  1947
  2කපටි ආරක්ෂකයා
  කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  1948
  3වැරදුනු කුරුමානම
  කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  1948
  4පෙරලෙන ඉරණම
  කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  1949
  5හදිසි විනිශ්චය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / දෙබස්
  1950
  6සැඟවුණු පිළිතුර
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / දෙබස්
  1951
  7උමතු විශ්වාසය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / තිර රචනය / දෙබස්
  1952
  8කැලැ හඳ
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1953
  9අයිරාංගනී
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව / සංස්කරණය / දෙබස්
  1954
  10මතබේදය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය / දෙබස්
  1955
  11දෛව විපාකය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1956
  12වනලිය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව
  1958
  13හදිසි විවාහය
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1959
  14කවට අන්දරේ
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / කතාව
  1960
  15ජීවිත පූජාව
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1961
  16මංගලිකා
  අධ්‍යක්ෂණය
  1963
  17රහස් දූපත [ මිමී 16 ]
  චිත්‍රපට අධීක්ෂණය
  1967
  18මගුල් පෝරුව
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය / දෙබස්
  1967
  ජීවදත්ත

  Bernard Aloysius Wanniarachchi Jayamanne who was better known as B.A.W. Jayamanne (20 May 1908 – 16 February 1965) was a Sri Lankan playwright, director, producer and actor.[1] He played a major role in the making of the first Sinhala film Kadawunu Poronduwa in 1947; Jayamanne achieved a level of popularity as a director with movies starring Rukmani Devi and Eddie Jayamanne in the 1950s.

  PERSONAL LIFE


  Aloy was born on 2 May 1908 in Periyamulla, Negombo to W. Don Thomas, a teacher at Maris Stella College. He along with younger brother Eddie formed the Minerva theater group in the 1930s and achieved some fame running plays that depicted contemporary middle class and village situations in contrast to the Tower Hall plays popular at the time which featured archaic tales of Sri Lankan kings. The Minerva dramas usually featured Rukmani Devi, Eddie and Jemini Kantha in the lead roles.

  Aloy died on February 16, 1965 while making the film Magul Poruwa. It was completed by S. Ramanathan.

  CINEMA CAREER


  Around 1947, Aloy was approached by South Indian producer S. M. Nayagam to turn his popular play Kadawunu Poronduwa into a movie. Nayagam had noted its popularity and concluded that it would be a fairly viable investment. Although having misgivings initially, Aloy relented and the film was produced and released to commercial success in April 1947.

  Aloy subsequently oversaw the adaption of a couple of his other plays before trying his hand at directing with Hadisi Vinischaya (with Mabel Blythe taking over for Jemini Kantha) in 1949. Due to the infancy of the film industry, BAW managed to dominate box office with minimal competition over the following years. Sangawunu Pilithura was released in 1951 and Umathu Wishwasaya in 1952.

  Aloy had one of his biggest hits with Kele Handa in 1953; it made Sri Lankan film history as the first direct literary adaption and introduced actress Rita Ratnayake. His subsequent films include Iranganie (1954), Mathabedaya (1955, introducing actress Ruby de Mel), Daiva Vipakaya (1956), Wanaliya (1958), Hadisi Vivahaya (1959), Kawata Andare (1960), Jeewithe Pujawe (1961), Mangalika (1963) and Magul Poruwa (1967).

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS