සාරාංශය
Sarath Wickrema
59.458483754513
59% |   1108  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sarath Wickrema
Sarath Wickrema
සම්මාන

1Best Melody Song : Sanden somi guna
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2
රාගිනි
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අරගලය
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1994
2හිත හොඳ සූරයෝ
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1995
3භව සසර
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1996
4රාගිනි
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1998
5ඉන්ද්‍රඛීලය
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2000
6තහනම් ගහ
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2002
7කුරුමිට්ටෙක් ඇවිල්ලා
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2012
8සුපිරි අන්දරේ
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2014
9ලැන්ටින් සින්නෝ
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2015
10නටන්නේ නැතුව දින්නා
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2016
11රජා මමයි
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2016
12සේයා
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2018
13යාළු මාළු යාළු 2
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2018
14නිම්හිම්
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2021
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS