සාරාංශයඡායාරූප
Suneth Malinga Lokuhewa
59.912980420595
60% |   1379  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Suneth Malinga Lokuhewa
Suneth Malinga Lokuhewa
 • උපන්දිනය : September 28
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සිංහාවලෝකනය
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය
  2011
  2ස්පන්දන
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2015
  3නිදහසේ පියා ඩී එස්
  අධ්‍යක්ෂණය
  2018
  4ප්‍රාණ
  නිෂ්පාදන සැලසුම්
  2022

  ළඟදීම

  1සුරංගනා ලොවින් ඇවිල්ලා
  අධ්‍යක්ෂණය
  2සුරංගනා ලොවින් ඇවිල්ලා
  කතාව
  3සුරංගනා ලොවින් ඇවිල්ලා
  තිර රචනය
  4ආකර්ෂා
  අධ්‍යක්ෂණය
  ජීවදත්ත

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS