සාරාංශය
Milinda Thennakoon
මිලින්ද තෙන්නකෝන්
59.45652173913
59% |   920  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Milinda Thennakoon මිලින්ද තෙන්නකෝන්
Milinda Thennakoon
සම්මාන

1Best Original Music Score
6වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2018
ආලෝකෝ උදපාදී
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1ආලෝකෝ උදපාදී
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2017
2වියසිදුරු
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2023

ළඟදීම

1ශ්‍රී සිද්ධා
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
2මන්දාරා
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS