සාරාංශයඡායාරූප
Athula Liyanage
අතුල ලියනගේ
1974
60.361010830325
60% |   1385  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Athula Liyanage අතුල ලියනගේ
Athula Liyanage
 • උපන්දිනය : 1974 March 01
 • සම්මාන

  1For Best Performances
  30 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2005
  ගිනි කිරිල්ලී
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1ගිනි කිරිල්ලී
  ප්‍රධාන නළුවා
  2004
  2භේරුණ්ඩ පක්ෂියා
  නළුවා
  2006
  3වලාපටල
  නළුවා
  2008
  4බින්දු
  නළුවා
  2009
  5බඹර වළල්ල
  ප්‍රධාන නළුවා
  2010

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1බඹර වළල්ල
  අධ්‍යක්ෂණය
  2010
  ජීවදත්ත

   “Cinema is the most labour-intensive medium of art in this world. It is the ultimate result of the journey from still image to moving image. It is very hard to believe that some day any other medium can replace this medium. Cinema is definitely first in place among other art forms made by the man. It is my journey on cinema to identify the inside process of the human, the only moving subject in this world that is neither merely good nor bad. ”

   
  Born in 1974 at Malabe, a suburb of Colombo, the capital of Sri Lanka, Athula Liyanage attended Christian Missionary School, Jayewardenepura, Kotte for his Primary and secondary education. Then he received his higher education at university of Kelaniya as a external student following Sociology, Mass Communication and fine art where as he says he was deeply inspired in this medium of art. 
   
  Before come to the film industry with this debut film Athula Liyanage was well received stage play director and actor in his country. He has been walking for around 15 years through the stage. In year 2000 at state Stage Drama competition, Sri Lanka’s most significant event & competition for stage dramas, he received best script writer award for his most acclaimed drama, ‘MARANA WARNA’. In the same year at National youth stage drama competition of Sri Lanka, He won several title awards for this drama, including best producer, best director, best actor, best stage light arrangements, best stage set and best make-up artist. Before ‘Marana Warna’ at the same competition in 1997, he won best writer, best producer and best supporting actor for his ‘Yuda Weddo’ Stage drama and best producer for ‘2100’ stage drama.
   
  ‘Bambara walalla’ [a term from traditional Sri Lankan dance] was written and directed by Athula Liyanage based on some true Events. As he says, his parent’s memories of their times have inspired him in making of this film. He says “loincloth to jeans depicts the transition from closed economy to open economy which Sri Lanka has undergone throughout past few decades.This film is what I experienced as an adolescent and now an adult during this period of transition.”
   
  Bambara Walalla the directorial debut by Athula Liyanage won the Remi award for the year 2010 at the World fest International Houston Film Festival today. Before his debut film Athula Liyanage was a well received stage play director and actor.
   
  School Attended :
  Christian Missionary School, Jayawardenapura, Kotte, Sri Lanka.
   
  Higher Education :
  Completed the GAQ (Part I) for Fine Art, conducted by University of Kelaniya.
  Subjects Followed;
     • Mass Communication
     • Sociology
     • Fine Arts
   
  Achievements :
  Year 2000 State Stage Drama Competition.
    The Best Script Writer (Marana Warana) – First Place
    Year 2000 National Youth Stage Drama Competition - (“Marana Warana”– Stage Drama)
    The best Producer - First Place
    The best Director - First Place
    The best actor - First Place
    The best stage light arrangements - First Place
    The best stage set - First Place
    The best make-up artist - First Place
   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS