සාරාංශය
S.S. Wedha
59.574468085106
60% |   658  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

S.S. Wedha
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1උමතු විශ්වාසය
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1952
2කැලැ හඳ
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1953
3අයිරාංගනී
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1954
4ඩිංගිරි මැණිකා
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1956
5ජීවිත සටන
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
1957
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS