තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Ali Surathal / අලි සුරතල්
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1095
නිකුත් වූ දිනය : 2009-01-01
59.398084815321
59% |   1462  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS