තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Karate Joe / කරාටේ ජෝ
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 543
නිකුත් වූ දිනය : 1983-05-06
58.796648895659
59% |   1313  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Karate Joe / කරාටේ ජෝ
චිත්‍රපට අංකය : 543
නිකුත් වූ දිනය : 1983-05-06
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : රොබින් ප්‍රනාන්දු
ප්‍රධාන නිළිය : චන්දි රසිකා
අධ්‍යක්ෂණය : Joe Micheal

 
විස්තරය

 

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Joe Micheal
සහාය නිෂ්පාදනය
Paul Liyanage
සහාය නිෂ්පාදනය
Rathnasiri Karunarathna
සහාය නිෂ්පාදනය
Joe Micheal
සහාය නිෂ්පාදනය
Roland Anthony
සහාය නිෂ්පාදනය
P.W.A. Paul
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS