තොරතුරු
Nivan Dakna Jathi Dakva / නිවන් දකිනා ජාති දක්වා
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 571
නිකුත් වූ දිනය : 1984-04-06
59.644444444444
60% |   1125  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Nivan Dakna Jathi Dakva / නිවන් දකිනා ජාති දක්වා
චිත්‍රපට අංකය : 571
නිකුත් වූ දිනය : 1984-04-06
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : සෝමවීර බෝපිටිය
නිෂ්පාදනය : Rohitha Senarathna
නිෂ්පාදනය : Thissa De Silva
නිෂ්පාදනය : U.G.Ariyarathna

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
සෝමවීර බෝපිටිය
නිෂ්පාදනය
Rohitha Senarathna
නිෂ්පාදනය
Thissa De Silva
නිෂ්පාදනය
U.G.Ariyarathna
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS