තොරතුරු
Yuda Gini Meda / යුද ගිනි මැද
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 871
නිකුත් වූ දිනය : 1998-02-20
60.707002039429
61% |   1471  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Yuda Gini Meda / යුද ගිනි මැද
චිත්‍රපට අංකය : 871
නිකුත් වූ දිනය : 1998-02-20
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : Ranjith Siriwardhana
අධ්‍යක්ෂණය : Ranjith Siriwardhana
නිෂ්පාදනය : Thilak Jayaweera

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Ranjith Siriwardhana
අධ්‍යක්ෂණය
Ranjith Siriwardhana
නිෂ්පාදනය
Thilak Jayaweera
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS