තොරතුරුඡායාරූප
Gamani / ගාමණී
[ Colour 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1137
නිකුත් වූ දිනය : 2011-08-19
59.922879177378
60% |   1556  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Gamani / ගාමණී
චිත්‍රපට අංකය : 1137
නිකුත් වූ දිනය : 2011-08-19
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය : නාට්‍යමය
ප්‍රධාන නළුවා : සුමින්ද සිරිසේන
ප්‍රධාන නිළිය : දිල්හානි අශෝකමාලා
අධ්‍යක්ෂණය : සරත් වීරසේකර
නිෂ්පාදනය : Upali Rajapaksha

සම්මාන

   FOR THE FILM

1Best Film
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012

   FOR ARTISTS

1Best Director (Rajatha Sammana)
36th SIGNIS Awards
සරත් වීරසේකර
2Best Actor (Swarna Sammana)
36th SIGNIS Awards
බිමල් ජයකොඩි
3Best Actress (Swarna Sammana)
36th SIGNIS Awards
දිල්හානි අශෝකමාලා
4Best Editor
36th SIGNIS Awards
Ravindra Guruge
5Best Sounda Management
36th SIGNIS Awards
Kalinga Gihan Perera
6Best Director
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
සරත් වීරසේකර
7Best Actress
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
දිල්හානි අශෝකමාලා
8Best Singer - Female
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Deepika Priyadarshani
9Best Song
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Rohana Weerasinghe
10Best Music Director
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Kalinga Gihan Perera
11Best Make-up Artist
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Priyantha Dissanayake
12Best Art Director
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Sunil Wijeratne
13Best Supporting Actor
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
ඩබ්ලිව් ජයසිරි
14Best Supporting Actor
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
කුමාර තිරිමාදුර
15Best Supporting Actress
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Anuruddhika Padukkage
16Best Actor - Negative Role
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Darshan Dharmaraj
17Best Script Writer
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
සරත් වීරසේකර
18Best Background Music
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Nadeeka Guruge
19Best Stunt Director
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Sumedha Ritigala
20Best Still Photographer
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Ashoka Sigera
21Best Editor
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Ravindra Guruge
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
සරත් වීරසේකර
නිෂ්පාදනය
Upali Rajapaksha
කැමරාකරණය
Saman Sigera
සංස්කරණය
Ravindra Guruge
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Sunil Wijeratne
ශබ්ද පරිපාලක
Kalinga Gihan Perera
අංග රචනය
Suresh Indika
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Nadeeka Guruge
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS