තොරතුරුඡායාරූප
Ran Kewita 2 / රන් කෙවිට 2
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1170
නිකුත් වූ දිනය : 2013-08-23
56.228440015332
56% |   2609  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Ran Kewita 2 / රන් කෙවිට 2
චිත්‍රපට අංකය : 1170
නිකුත් වූ දිනය : 2013-08-23
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : Hisham Samsudeen
ප්‍රධාන නළුවා : Harith Samarasinghe
අධ්‍යක්ෂණය : උදයකාන්ත වර්ණසූරිය
නිෂ්පාදනය : Pravin Jayaratne
නිෂ්පාදනය : Ranjith Jayasuriya
නිෂ්පාදනය : Janitha Marasinghe
නිෂ්පාදනය : උදයකාන්ත වර්ණසූරිය

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Pravin Jayaratne
නිෂ්පාදනය
Ranjith Jayasuriya
නිෂ්පාදනය
Janitha Marasinghe
කැමරාකරණය
Pravin Jayaratne
සංස්කරණය
Pravin Jayaratne
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Mahesh Denipitiya
තිර ක්‍රියාකරු
උදයකාන්ත වර්ණසූරිය

අමතර ශිල්පින්

නිශ්චල චායාරූප
මහේෂ් නිශාන්ත
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS