තොරතුරු
Jim Pappa / ජිම් පප්පා
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 994
නිකුත් වූ දිනය : 2003-07-25
59.604286892003
60% |   1213  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Jim Pappa / ජිම් පප්පා
චිත්‍රපට අංකය : 994
නිකුත් වූ දිනය : 2003-07-25
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
සමාගම : Sunil T Films
නිෂ්පාදනය : Sunil T. Fernando

 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Sunil T. Fernando
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS