තොරතුරුගීතඡායාරූප
Vena Svargayak Kumatada / වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 86
නිකුත් වූ දිනය : 1963-05-02
58.855457227139
59% |   1695  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Vena Svargayak Kumatada / වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
චිත්‍රපට අංකය : 86
නිකුත් වූ දිනය : 1963-05-02
වර්ණමානය : Black & White
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය :
සමාගම : Ceyloan Theaters
ප්‍රධාන නළුවා : Suriya Jayamaha
ප්‍රධාන නිළිය : Florida Jayalath
අධ්‍යක්ෂණය : ටි. සෝමසේකරන්
අධ්‍යක්ෂණය : කිංස්ලි රාජපක්ෂ
නිෂ්පාදනය : Ostin Abesekara
නිෂ්පාදනය : Ceylon Theaters

 
විස්තරය

ග්‍රැමෆෝන් තැටි – හිස් මාස්ටර් වොයිස් - එච් එම් වී

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
ටි. සෝමසේකරන්
අධ්‍යක්ෂණය
කිංස්ලි රාජපක්ෂ
නිෂ්පාදනය
Ostin Abesekara
නිෂ්පාදනය
Ceylon Theaters
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
R. Muththusami
දෙබස්
A.J. De Soysa

අමතර ශිල්පින්

ගීත පොත්
M.K. Ponnaiya Pille
ගීත පටිගත කිරීම
Lanka Studio
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS