සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Shanudrie Priyasad
61.554404145078
62% |   1158  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඥාති සබඳකම

Dinesh Priyasad
-
තාත්තා


Dinakshie Priyasad
-
අක්කා


Sheshadri Priyasad
-
අක්කා


 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS