සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Ravindra Rupasena
රවින්ද්‍ර රූපසේන
1929 - 1978
61.226142278774
61% |   1729  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඥාති සබඳකම

ලීනා ද සිල්වා
1936 - 2023
බිරිඳ [ 1960-1978 ]


 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS