සාරාංශයඥාති සබඳකම
Ananda Fonseka
ආනන්ද ෆොන්සේකා
59.164866810655
59% |   1389  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඥාති සබඳකම

රසාදරී ෆොන්සේකා
-
Sister


ශ්‍රියානි ෆොන්සේකා
-
Sister


ප්‍රසන්න විතානගේ
1962 -
Brother in Law [ Damayanthi's Husband ]


Karunarathna Hangawaththa
-
Brother in Law [ Rsadari's Husband ]


Samanalee Fonseka
-
Niece


Senali Fonseka
-
Niece


Seelawathi Silva (Fonseka)
-
අම්මා


මාලනී ෆොන්සේකා
1947 -
Sister


දමයන්ති ෆොන්සේකා
1960 -
Sister


 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS