සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Akila Dhanuddhara
අකිල දනුද්ධර
54.3598820059
54% |   1695  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඥාති සබඳකම

කුමාරි මුණසිංහ
-
අම්මා


ජැක්සන් ඇන්තනි
1958 - 2023
තාත්තා


මාධවී වත්සලා ඇන්තනී
1988 -
නංගි


සජිත අනුත්තර ඇන්තනී
1991 -
මල්ලි


 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS