සාරාංශය
Harsha Kumara Nawarathna
59.661016949153
60% |   767  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Harsha Kumara Nawarathna
සම්මාන

 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
නිෂ්පාදනය
1988
2කැඩපතක චායා
නිෂ්පාදනය
1989
3සහරාවේ සිහිනය
නිෂ්පාදනය / කතාව
1990
4ගොළු මුහුදේ කුනාටුව
නිෂ්පාදනය
1991
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS