සාරාංශය
Hemapala Dharmasena
59.978746014878
60% |   941  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Hemapala Dharmasena
 
සම්මාන

1 Best Art Director

1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
වීර පුරන් අප්පු

2 Best Art Director

2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
වසන්තයේ දවසක්

3 Best Art Director

3වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1981
ගඟ අද්දර

4 Best Art Director

9 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1981
ගඟ අද්දර

5 Best Art Director

4වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1982
තවලම

6 Best Art Director

5වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1983
යහළු යෙහෙළි

7 Best Art Director

11 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1983
යහළු යෙහෙළි

8 Best Art Director

13 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1985
සසර චේතනා

9 Best Art Director

2වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1990
සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා

10 Best Art Director

7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 2
අවරගිර

11 Best Art Director

28 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2003
සුදු සෙවනැලි
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අබුද්දස්ස කාලේ
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1968
2වීර පුරන් අප්පු
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1978
3වසන්තයේ දවසක්
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1979
4ගඟ අද්දර
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1980
5තවලම
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1981
6සහරාවේ සිහිනය
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1990
7මාරුතය
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1995
8අවරගිර
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1995
9ලොකු දුව
කලා අධ්‍යක්ෂණය
1996
10සුදු සෙවනැලි
කලා අධ්‍යක්ෂණය
2002
11පුංචි සුරංගනාවී
කලා අධ්‍යක්ෂණය
2002
ජීවදත්ත

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS