සාරාංශය
Chamara Janaraj Peiris
චාමර ජනරාජ් පීරිස්
1970
58.490566037736
58% |   159  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Chamara Janaraj Peiris චාමර ජනරාජ් පීරිස්
Chamara Janaraj Peiris
 • උපන්දිනය : 1970 January 14
 • සම්මාන

   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1උතුරු සුළඟ
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2021
  ජීවදත්ත

  Peiris was born on 14 January 1970 in Colombo as the only child of the family. He completed education from Royal College, Colombo. In his last year at the school, he was awarded the best student by the President. His father died on 17 March 2011.
   
  After completing education, he went Russia with a scholarship to obtain Bachelor of Science in Architecture from Moscow Architecture Academy in 1997. Then he completed MSc in Landscape Design from University of Moratuwa in 2003. He worked as SLBC correspondent in Moscow for six years from 1991 to 1997. When he was working as a journalist, he wrote a script for a teledrama and went to a well known director in Sri Lanka, but he refused.
   
  In 2009, Peries directed his maiden television serial Ayal. Then he directed his next serial Piyavi in 2011 and Yaya 4 in 2012. All three serials were critically acclaimed and had 30 nominations in many local festivals. Since then, Peiris has contributed with many popular serials including Acid, VVIP, Batahira Ahasa and Raahu.
   
  Apart from television serials, Peiris involved in many advertisements, documentary programs as well as a journalist in Associate Newspapers Ceylon Ltd. (ANCL) since 1997 to 2010. He wrote series of articles called 13th Page and articles on Extraterrestrial beings and the Theory of Universe published in Dinamina Newspaper. Then he worked as Director Programming for Stein Studios from 2016 to 2017. While working in ANCL, Peiris contributed in many positions such as administrative officer, managing editor, layout editor and graphic designer.
   
  In 2019, he made debut cinema direction with the film Uthuru Sulanga. The film was released on 29 April 2021.
   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS