සාරාංශයඡායාරූපඥාති සබඳකම
Shayama Anandan
ශ්‍යාමා ආනන්දන්
1959
60.043604651163
60% |   1376  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Shayama Anandan ශ්‍යාමා ආනන්දන්
Shayama Ananda
 • උපන්දිනය : 1959 December 24

 • Facebook Profile
  සම්මාන

  1Best Child Artist
  3 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1972
  ප්‍රවේසම්වන්න
  2Best Performance Award
  6වන OCIC සම්මාන උළෙල 1979
  ගැහැණු ළමයි
  3Merit Award
  1වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1979
  ගැහැණු ළමයි
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සුවිනීත ලාලනී
  නිළිය
  1961
  2සුහද දිවි පිදුම
  නිළිය
  1962
  3වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
  නිළිය
  1963
  4දීපශිකා
  නිළිය
  1963
  5සිතක මහිම
  නිළිය
  1964
  6සත පනහ
  නිළිය
  1965
  7ඇතුල්වීම තහනම්
  නිළිය
  1966
  8සෙනෙහස
  නිළිය
  1969
  9ප්‍රවේසම්වන්න
  නිළිය
  1969
  10පේනවා නේද
  නිළිය
  1970
  11ප්‍රියංගා
  නිළිය
  1970
  12මගේ නංගි ශ්‍යමා
  නිළිය
  1975
  13චන්ඩි ශ්‍යාමා
  නිළිය
  1978
  14ගැහැණු ළමයි
  නිළිය
  1978
  15හලෝ ශ්‍යාමා
  නිළිය
  1982
  16මම බය නැ ශ්‍යාමා
  නිළිය
  1995
  ජීවදත්ත

  Shyama Anandan (Sinhala:ශ්‍යාමා ආනන්දන්), popularly known as Shyama Ananda, is an actress in Sri Lankan Sinhala cinema.

  Personal life


  Shyama was born on 24 December 1959 in Colombo as the elder daughter. Her father M. S. Ananda was a renowned cinematographer, director and producer. Her mother Violet Ananda was also a film producer. She started her education at the Buddhist Ladies' College Colombo and joined St Bridget's Convent, Colombo and finished her higher studies at Visakha Vidyalaya. Her father died on 26 June 2016 at the age of 83. Shyama has one younger sister.

  She married Saliya Perera, Captain of the Thurstan College Cricket team on 15 December 1980. They have a daughter, Mandeera Anandi (who presently lives in Australia) and a son Ritchie Rasanga who resides in Oakville, Ontario, Canada.

  She owns a coffee franchise Timothy's, is a partner of ManRich Logistics Canada and is owner of The Rich Cake Company.

  Cinema Career


  She first appeared as a 6-month-old baby in the movie Vena Swargayak Kumatada, a Robin Tampoe production in 1960. Having entered the silver screen at a very young age, she did 'child' roles in Suwaneetha Lalini, Suhada Divi Piduma, Sithaka Mahima, Satha Panaha, Athulveema Thahanam, Senehasa, Penawa Neda and was known as Baby Shyama.

  In 1969 her father launched their first production Pravesam Vanna and cast her in a dual role opposite Tony Ranasinghe, Malini Fonseka and Joe Abeywickrama in her first leading role. In 1969 she won the Lanka Deepa Deepasika award for best child artists in Sri Lankan Sinhala Cinema’s 25 years history for the portrayal of twin sisters in her father’s first home production Pravesam Venna, an MSA films release.

  In 1975, Anandan acted in the first of the Shyama series in Mage Nangi Shyama with Roy De Siva, H. R. Jothipala and Sumana Amarasinghe directed by her father. In 1978 she appeared in dual roles in the movie Chandi Shyama which won the J.R. Jayawardena presidential award for one of the highest collections by a movie cinema since its beginning in 1948. She did a dual role in the film with Gamini Fonseka, which was her most commercially successful film. In the third of the Shyama series Hello Shyama (1982) she was cast as a dutiful daughter who competes with her father, Gamini Fonseka to do justice for her mother.

  In the same year Gehenu Lamai directed by Sumitra Peries had Shyama played as "Padmini". The film was based on novel Gehenu Lamai written by Karunasena Jayalath. He praised her acting as the same as the character he had imagined while writing the book. Ananda was the O.C.I.C. award recipient for this role.

  In 1994, she appeared with her daughter and son in the blockbuster film Mama Baya Ne Shyama directed by her father. The film was based on popular Hollywood film Home Alone.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS