තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Walmath Vuvoo / වල්මත් වුවෝ
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 327
නිකුත් වූ දිනය : 1976-04-02
58.896151053014
59% |   1377  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
කතාව

 

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS