තොරතුරුකතාව
Samuganimi Ma Samiyani / සමුගනිමි මා සැමියනි
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 540
නිකුත් වූ දිනය : 1983-04-01
60.406349206349
60% |   1575  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
කතාව

 

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS