තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Randiya Dahara / රන් දිය දහර
[ Color ]
චිත්‍රපට අංකය : 1025
නිකුත් වූ දිනය : 2004-12-17
58.218029350105
58% |   1908  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
කතාව


Amalie, a young girl from the lower middle class of our society hopes to go abroad one day.

She needs money to pay for the agency and poses as the wife of a soldier killed in battle claiming compensation. She is successful and receives the compensation but faces a problem when the dead soldier comes back alive and well. The story revolves around the encounters that Amalie faces and how she responds to the clashes and opposition and controversy that follows.

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS