තොරතුරුකතාව
Pissu Double / පිස්සු ඩබල්
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 956
නිකුත් වූ දිනය : 2002-04-04
59.589123867069
60% |   1655  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
කතාව

 

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS