තොරතුරුඡායාරූප
Mangala / මංගලා
[ Black & White 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 343
නිකුත් වූ දිනය : 1976-10-15
58.661224489796
59% |   1225  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS