තොරතුරුගීතඡායාරූප
Wanasara / වනසරා
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 178
නිකුත් වූ දිනය : 1968-06-27
62.387562465297
62% |   1801  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS