තොරතුරුගීතඡායාරූප
Poojithayo / පූජිතයෝ
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 225
නිකුත් වූ දිනය : 1971-01-14
59.679487179487
60% |   1248  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS