තොරතුරුගීතඡායාරූප
Wadi Bima / වැදි බිම
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 79
නිකුත් වූ දිනය : 1961-12-22
58.907619689818
59% |   1483  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS