තොරතුරුගීතඡායාරූප
Vena Svargayak Kumatada / වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
[ Black & White 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 86
නිකුත් වූ දිනය : 1963-05-02
58.855457227139
59% |   1695  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS