තොරතුරුගීත
Madhu Sihina / මධු සිහින
[ Colour / BW 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 689
නිකුත් වූ දිනය : 1990-08-03
59.124700239808
59% |   1668  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
ගීත

1
ඕ රාජ යානේ
ඕ රාජ යානේ

ගායනය - Grashan Ananda
2
ගී රස දෙන්නා සෝගිනි පන්නා
ගී රස දෙන්නා සෝගිනි පන්නා

ගායනය - Grashan Ananda
ගායනය - Milton Mallawaarachchi
3
මේ භවේදී සිත් බැඳී
මේ භවේදී සිත් බැඳී

ගායනය - Grashan Ananda
ගායනය - Milton Mallawaarachchi
4
ගුම් ගුම් ගුම් බිඟුන්ගේ
ගුම් ගුම් ගුම් බිඟුන්ගේ

ගායනය - Milton Mallawaarachchi
ගායනය - Chandrika Siriwardana
5
මේ ගංගා ධාරේ
මේ ගංගා ධාරේ

ගායනය - Milton Mallawaarachchi
ගායනය - ලතා වල්පොල
ගායනය - Grashan Ananda
6
අළුත් ඉරක් අළුත් සඳක්
අළුත් ඉරක් අළුත් සඳක්

ගායනය - ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ගායනය - Mervin Perera
ගායනය - බන්දු සමරසිංහ
7
රජ මැදුරේ ඉපදීලා
රජ මැදුරේ ඉපදීලා

ගායනය - Grashan Ananda
8
දෙන්නා එකම මවගේ දරුවෝ
දෙන්නා එකම මවගේ දරුවෝ

ගායනය - Grashan Ananda
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS