තොරතුරුඡායාරූප
Siri Raja Siri / සිරි රජ සිරි
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1079
නිකුත් වූ දිනය : 2008-03-06
59.167966718669
59% |   1923  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Siri Raja Siri / සිරි රජ සිරි
චිත්‍රපට අංකය : 1079
නිකුත් වූ දිනය : 2008-03-06
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : ජයලත් මනෝරත්න
ප්‍රධාන නළුවා : Kokila Jayasuriya
අධ්‍යක්ෂණය : සෝමරත්න දිසානායක
නිෂ්පාදනය : Renuka Balasooriya

 
සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

 
විස්තරය

Somaratne Dissanayake's latest direction 'Siri Raja Siri' (King Siri), a tale of a child from a rural background who is selected to a leading college in the town and the challenges he had to face thereafter will be screened from March 6 at Savoy Wellawatte and other 35 EAP circuit cinemas. Another children's film with a message to the world of adults, 'Siri Raja Siri' alias 'Kiriibbanaare Maharajathuma', Somaratne Dissanayake yet again introduces another talented child Kokila Jayasuriya to the cinema

Sirimal played by 'Kokila', an11 year old boy from a very poor family in a remote village, obtains the highest marks at the year five scholarship exams, and enters a star college in the city. As he has to mix with classmates from rich and high class families Sirimal encounters a lot of social and financial challenges. He gets selected to play the lead role as the king in a school stage drama, and now, his biggest challenge is finding money to make the royal costume.

The film shows the two different worlds of the children of well-to- do and powerful parents but who have no connection to the country's culture, language or way of living as opposed to the talented children coming from the rural, under privileged background who have respect for culture and tradition. The film also is critical of the system of education and the type of generation produced specially by the privileged schools in the country.

As in 'Suriya Arana', director Dissanayake proved his ability to capture the rural beauty of this county with the help of cinematographer Channa Deshapriya. Rohana Weerasinghe's score with soothing melodies with traditional music styles is effective and rendition of Edward Jayakody's voice has added much colour to it

http://www.srilankaguardian.org/2008/03/film- coronation-of-king-siri.html

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Renuka Balasooriya
කැමරාකරණය
Channa Deshapriya
සංස්කරණය
Ravindra Guruge
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Lal Harendranath
ශබ්ද පරිපාලක
Kalinga Gihan Perera
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
රෝහණ වීරසිංහ
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS