තොරතුරුඡායාරූප
Ali Patiyo Oyai Mamai / අලි පැටියෝ ඔයයි මමයි
[ Colour 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1056
නිකුත් වූ දිනය : 2006-08-24
60.490883590463
60% |   1426  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Ali Patiyo Oyai Mamai / අලි පැටියෝ ඔයයි මමයි
චිත්‍රපට අංකය : 1056
නිකුත් වූ දිනය : 2006-08-24
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය :
චිත්‍රාගාරය : https://www.youtube.com/watch?v=9On9Oqa_8io
ප්‍රධාන නළුවා : බන්දු සමරසිංහ
අධ්‍යක්ෂණය : Sri Lal Priyadeva

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Sri Lal Priyadeva
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS