තොරතුරු
Bawa Duka / භව දුක
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 855
නිකුත් වූ දිනය : 1997-05-30
59.067215363512
59% |   1458  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Bawa Duka / භව දුක
චිත්‍රපට අංකය : 855
නිකුත් වූ දිනය : 1997-05-30
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : නාට්‍යමය
ප්‍රධාන නළුවා : ජැක්සන් ඇන්තනි
ප්‍රධාන නළුවා : රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය
ප්‍රධාන නිළිය : ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
අධ්‍යක්ෂණය : ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
නිෂ්පාදනය : Rev Vijayapura Pannanada
නිෂ්පාදනය : Jayarathna Wadduwage

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


සම්මාන

   FOR THE FILM

1Best Film
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
2Famous Film [5th]
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998

   FOR ARTISTS

1Best Director
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
2Best Actor
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
ජැක්සන් ඇන්තනි
3Best Actress
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
4Best Script Writer
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
5Best Supporting Actor
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය
6Best Cinematographer - Colour
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
Lal Wickremaarachchi
7Best Editor
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
එල්මෝ හැලිඩේ
8Best Art Director
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
K.A. Milton Perera
9Best Make-up Artist
26 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1998
J. Suranimala
10Best Director
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
11Best Actor
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
හේමසිරි ලියනගේ
12Best Actor [2nd]
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
ජැක්සන් ඇන්තනි
13Best Actress
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි
14Best Cinematographer
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
Lal Wickremaarachchi
15Best Script Writer
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
16Best Music Director
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
Gunadasa Kapuge
17Best Performance Award
24වන OCIC සම්මාන උළෙල 1999
සොමී රත්නායක
18Best Script Writer
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
19Best Actor
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
ජැක්සන් ඇන්තනි
20Best Cameraman - Color
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
Lal Wickremaarachchi
21Best Art Director
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
K.A. Milton Perera
22Best Make-Up Artist
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
J. Suranimala
23Special Jurry Award
12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

නිෂ්පාදනය
Rev Vijayapura Pannanada
නිෂ්පාදනය
Jayarathna Wadduwage
කැමරාකරණය
Lal Wickremaarachchi
කලා අධ්‍යක්ෂණය
K.A. Milton Perera
අංග රචනය
J. Suranimala
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS