තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Ira Handa Yata / ඉර හඳ යට
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1121
නිකුත් වූ දිනය : 2010-09-02
59.640162507255
60% |   1723  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
www.irahandayata.com
සාරාංශය

Ira Handa Yata / ඉර හඳ යට
(Under the Sun & Moon)

චිත්‍රපට අංකය : 1121
නිකුත් වූ දිනය : 2010-09-02
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35 mm
වර්ගය : යුද්ධ
සමාගම : Benn films creation house
ප්‍රධාන නළුවා : උදාර රත්නායක
ප්‍රධාන නිළිය : Dharshani Tasha
අධ්‍යක්ෂණය : බෙනට් රත්නායක
නිෂ්පාදනය : Samanmalee Hewamanna

 
විස්තරය

‘Ira Handa Yata’ is to be played by an experienced cast including Mahendra Perera, Palitha Silva, Chandani Seneviratne, Roger Seneviratne, Kaushalya Fernando, Damitha Abeyratne, Bimal Jayakody together with newcomers Sheryl Becker and Dharshani Tasha.

“What the war has presented to multi ethnic and multi religious background of this country is a question that we all must ask from ourselves,” says Benette. The experienced director is to discuss how we could understand the events of the vicious war we are experiencing throughout the recent history and how we could use the truth revealed for the advancement of society.

“As preached by the Lord Buddha if there is something that we cannot hide eternally that is only the Sun, Moon and the truth. “Ira Handa Yata” is to resurrect the series of events that took place in this country by disclosing the truth behind them,” the director said.

While the film will be done in Sinhala, English subtitles will be added for international screenings. Benette is also planning to release a Tamil dubbed version of the film for the Tamil filmgoers.

The technical staff of the film include Priyantha Dissanayake as the make- up artist, Sujeewa Gunaratne as art director, Kumara Karawdeniya as costume designer, Nadeeka Guruge as music director.

Cinematographer is Kalinga Deshappriya, Ranjan Prasanna is the assistant director, Priyantha Kithalagama and Anura Gambeera Arachchi will handle production management.

http://sundaytimes.lk/090419/Magazine/sundaytimestvtimes_0 4.html

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
බෙනට් රත්නායක
නිෂ්පාදනය
Samanmalee Hewamanna
කැමරාකරණය
Kalinga Deshappriya
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Sujeewa Gunaratne
අංග රචනය
Priyantha Dissanayake
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
රෝහණ වීරසිංහ
සහාය නිෂ්පාදනය
Oliver Fernando
සහාය නිෂ්පාදනය
Ruwan Jayasingha

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Ranjan Prasanna
නිෂ්පාදන කළමනාකරු
Anura Gambeera Arachchi
නිෂ්පාදන කළමනාකරු
දීප්ති වීරසූරිය
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS