තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Karma / කර්ම
[ Colour 35mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1156
නිකුත් වූ දිනය : 2012-10-12
58.622608695652
59% |   2875  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Karma / කර්ම
චිත්‍රපට අංකය : 1156
නිකුත් වූ දිනය : 2012-10-12
වර්ණමානය : Colour
වීඩියෝ නිමැවුම : 35mm
වර්ගය :
ප්‍රධාන නළුවා : Jagath Manuwarna
ප්‍රධාන නිළිය : Michelle Herft
අධ්‍යක්ෂණය : Prasanna Jayakodi

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය


සම්මාන

   FOR ARTISTS

1Special Jury Mention
1වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2012
Prasanna Jayakodi
2Best Sound Management
2වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2013
Lionel Gunarathna
3Best Sound Management
2වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2013
Sashika Ruwan
4Best Sound Effects
2වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2013
Lionel Gunarathna
5Best Sound Effects
2වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2013
Sajitha Ruwan
6Best Cinematographer
1වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2014
Palitha Perera
7Best Sound Management
1වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2014
Lionel Gunarathna
8Best Sound Management
1වන හිරු රන් සිනමා සම්මාන 2014
Shashika Sandaruwan
 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Prasanna Jayakodi
කැමරාකරණය
Palitha Perera
කැමරාකරණය
Chinthaka Somakeerthi
සංස්කරණය
Sudesh Kumarasinghe
සංස්කරණය
Rangana Dingharage
සංස්කරණය
Bathiya Dunusingha
කලා අධ්‍යක්ෂණය
Sunil Wijeratne
ශබ්ද පරිපාලක
Shashika Sandaruwan
ශබ්ද පරිපාලක
Lionel Gunarathna
අංග රචනය
Narada Thotagamuwa
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Sumudu Guruge
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය
Nadeeka Guruge
විධායක නිෂ්පාදනය
Rasitha Jinasena

අමතර ශිල්පින්

සහාය අධ්‍යක්ෂණය
Asoka Athaudahetti
නිෂ්පාදන කළමනාකරු
Nishantha Padmakumara
ඇඳුම් නිර්මාණය
Rasitha Jinasena
විශේෂ ප්‍රයෝග
Sajitha Ruwan
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS