තොරතුරු
Thakkita Tharikita New / තක්කිට තරිකිට New
[ Colour ]
තිරගත වීමට නියමිතයි
59.088319088319
59% |   702  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Thakkita Tharikita New / තක්කිට තරිකිට New
තිරගත වීමට නියමිතයි
වර්ණමානය : Colour
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : Palitha Perera B

 
නළු නිළි කැල

මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Palitha Perera B
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS