තොරතුරු
Theivam Thantha Veedu [ දමිළ ]
[ Colour ]
නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-04
59.93993993994
60% |   999  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Theivam Thantha Veedu
(God gave this House)

[ දමිළ ] නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-04
වර්ණමානය : Colour
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : W. Wilfred Silva

 
මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
W. Wilfred Silva
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS