තොරතුරු
Sharmilavin Ithaya Ragam [ දමිළ ]
[ Colour ]
නිකුත් වූ දිනය : 1993-03-21
59.256756756757
59% |   888  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Sharmilavin Ithaya Ragam
(Sharmila’s Melody of the Heart)

[ දමිළ ] නිකුත් වූ දිනය : 1993-03-21
වර්ණමානය : Colour
වර්ගය :
අධ්‍යක්ෂණය : Peradeniya Junaideen
අධ්‍යක්ෂණය : Sunil Soma Peiris

 
මූලික ශිල්පින්

අධ්‍යක්ෂණය
Peradeniya Junaideen
අධ්‍යක්ෂණය
Sunil Soma Peiris
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS