1947 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
 

අශෝකමාලා
චිත්‍රපට අංකය : 2
නිකුත් වූ දිනය : 1947-04-09


කඩවුණු පොරොන්දුව
චිත්‍රපට අංකය : 1
නිකුත් වූ දිනය : 1947-01-21

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS